Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на ново удостоверение

Срок: 1 месец

Цена: 150 лв.

Необходими документи: 

-Заявление за настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националният туристически регистър на категоризиран туристически обект-място за настаняване, по чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за туризма

-Заявлениеза настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националният туристически регистър на категоризиран туристически обект- заведение за хранене и развлечения, по чл. 3, ал. 2, т. 2 от Закона за туризма