Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки

Срок: 1 ден

Цена: безплатно

Необходими документи:

1. Заявление за заверка на туристически регистър

2. Справка-Декларация по чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма