Закупуване на жилищни парцели с отстъпено право на строеж /ОПС/ от собствениците на жилищни сгради

Срок: до 60 дни

Цена: 50 лв.

Изготвянето на пазарната оценка на имота е за сметка на инициативната страна и се заплаща при подаване на заявлението.

Необходими документи:

Заявление за закупуване на жилищни парцели с ОПС от собствениците на жилищни сгради