Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Срок – 7 дни   ФЛ – 3.00 ЛВ  ЮЛ – 5.00 ЛВ

Срок – 3 дни  ФЛ – 5.00 лв  ЮЛ – 10.00 лв

Необходими документи:

  1. Искане – по образец  1