Издаване на препис от документ за платен данък ПС

Издаване на препис от документ за платен данък върху превозното средство

Срок – 7 дни   ФЛ – 2.00 ЛВ  ЮЛ – 4.00 ЛВ

Срок – 3 дни  ФЛ – 3.00 лв  ЮЛ – 6.00 лв

Необходими документи:

  1. Искане – по образец  1