Издаване на разрешение от общ характер и служебна бележка

Срок: 6 дни

Цена: 7 лв.

Необходими документи:

Заявление за издаване на удостоверение от общ характер и служебна бележка