Издаване на разрешения за ненормирано работно време

Срок: 1 месец

Цена: 25лв.

Необходими документи:

Заявление за издаване на разрешение за ненормирано работно време