Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лица, представили разрешително за упражняване на частна ветеринарномедицинска практика

Срок: 7 дни

Цена: 20 лв.

Необходими документи: 

Заявление за издаване на удостоверение, за вписване в регистъра на лица, представили разрешително за упражняване на частна ветеринарномедицинска практика