Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Срок – 7 дни   ФЛ – 2.00 ЛВ 

Срок – 3 дни    ФЛ – 4.00 лв 

Необходими документи:

  1. Искане – по образец  1
  2. Пълномощно, ако документите не се подават от собственика