Издаване на удостоверение за категория на туристически обект– дубликат

Срок: 1 месец

Цена: 100 лв.

Необходими документи: 

Заявление за издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат