Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Срок: 30 дни

Цена: 25 лв.

Необходими документи:

Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост