Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Срок: 3 дни

Цена: 10 лв.

Необходими документи:

Заявление за издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър