Категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване)

Срок: 2 месеца

Цени:

до 20 места за сядане-150 лв.

от 21 до 50 места за сядане-250 лв.

от 51 до 150 места за сядане-800 лв.

от 151 до 300 места за сядане-1500 лв.

над 300 места за сядане-2000 лв.

 

Необходими документи: 

Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения