Категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели и др.

Срок: 2 месеца

Цени: 

до 30 стаи-500 лв.

от 31 до 150 стаи-1200 лв.

от 151 до 300 стаи-1900 лв.

от 301 до 500 стаи-2800 лв.

над 500 стаи-5000 лв.

 

Необходими документи: 

Заявление за категоризиране на места за настаняване