Категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели и др.

Срок: 2 месеца

Цени: 

до 20 стаи-200 лв.

от 21 до 40 стаи-400 лв.

от 41 до 60 стаи-940 лв.

от 61 до 100 стаи-2000 лв.

над 100 стаи- 4000 лв.

 

Необходими документи: 

Заявление за категоризиране на места за настаняване