Потвърждаване на категория на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване)

Срок: 2 месеца

Цени: 

до 20 места за сядане-130 лв.

от 21 до 50 места за сядане-230 лв.

от 51 до 150 места за сядане-720 лв.

от 151 до 300 места за сядане-1400 лв.

над 300 места за сядане-1800 лв.

 

Необходими документи: 

1. Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения

2. Декларация по чл. 133, ал. 3, чл.134 или чл.136 от Закона за туризма