Потвърждаване на категория на места за настаняване клас А - хотели, мотели и др.

Срок: 2 месеца

Цени: 

до 30 стаи-450 лв.

от 31 до 150 стаи-1000 лв.

от 151 до 300 стаи-1700 лв.

от 301 до 500 стаи-2500 лв.

над 500 стаи-4500 лв.

 

Необходими документи: 

1. Заявление за категоризиране на място за настаняване

2. Декларация по чл. 133, ал. 3, чл.134 или чл.136 от Закона за туризма