Потвърждаване на категория на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели и др.

Срок: 2 месеца

Цени: 

до 20 стаи-180 лв.

от 21 до 40 стаи-360 лв.

от 41 до 60 стаи-850 лв.

от 61 до 100 стаи-1800 лв.

над 100 стаи-3600 лв.

 

Необходими документи: 

1. Заявление за категоризиране на място за настаняване

2. Декларация по чл. 133, ал. 3, чл.134 или чл.136 от Закона за туризма