Прекратяване на категорията на туристически обект по искане на собственика

Срок: 7 дни

Цена: Безплатно

Необходими документи: 

Заявление за прекратяване на категорията на туристически обект по искане на собственика