Промяна на дейността по вече сключен договор за наем на общински имот

Срок: 14 дни

Цена: 15 лв.

Необходими документи: 

Заявление за  промяна на дейност по договор за наем