Публичен регистър на декларации по ЗПКОНПИ

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

ОСНОВАНИЕ

ДАТА НА ПОДАВАНЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ

РЪКОВОДСТВО

1

Свилен Янче Шитов

кмет

чл.35, ал.1, т.1

 23.04.18г.

файл декл.

2

Донка Георгиева Йорданова

зам.-кмет

чл.35, ал.1, т.1

23.04.18г.

файл декл.

3

Елка Илиева Драгулева

секретар

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

20.04.18г.

22.05.18г.


файл декл.

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА

 

4

Симеон Георгиев Георгиев

гл.архитект

чл.35, ал.1, т.1

20.04.18г.

файл декл.

5

Итко Сълев Илиев

Служител по сигурността на информацията

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

17.04.18г.

28.05.18г.


файл декл.

6

Руска Димитрова Василева

Фин. контрольор

чл.35, ал.1, т.1,

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

25.05.18г.


файл декл.

7

Николинка Иванова Караджова

Фин. контрольор

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

16.04.18г.

22.05.18г.


файл декл.

8

Мария Димчева Атанасова

Гл. експерт ЧР

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

17.04.18г.

06.06.18г.


файл декл.

ОТДЕЛ АИПО

 

9

Петър Петров Петров

Началник отдел

чл.35, ал.1, т.1,

чл.35, ал.1, т.2

16.04.18г.

06.06.18г.


файл декл.

10

Мария Светославова Петрова

Специалист правни въпроси

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

16.04.18г.

21.05.18г.


файл декл.

11

Светла Стоянова Борисова

Специалист деловодство

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

17.04.18г.

06.06.18г.


файл декл.

12

Елена Иванова Христова

гл. специалист ГРАО

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

17.04.18г.

06.06.18г.


файл декл.

13

Диана Парушева Иванова

Специалист ГРАО

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

17.04.18г.

06.06.18г.


файл декл.

14

Галин Иванов Господинов

Специалист ИТ

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

20.04.18г.

22.05.18г.


файл декл.

15

Анка Руменова Стратева

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

16.04.18г.

06.06.18г.


файл декл.

16

Станислав Иванов Кръчмаров

Специалист ВО

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

08.06.18г.


файл декл.

17

Миглена Радева Василева

Техн. сътрудник

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

20.04.18г.

06.06.18г.


файл декл.

18

Росица Велева Димитрова

Техн сътрудник

чл.35, ал.1, т.1

 чл.35, ал.1, т.2

07.06.18г.

07.06.18г.


файл декл.

19

Женя Желязкова Радева

Техн. сътрудник

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

20.04.18г.

07.06.18г.

файл декл.

           

20

Елена Атанасова Трушева

Техн. сътрудник

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

17.04.18г.

01.06.18г.

файл декл.

21

Станимир Митков Радев

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

23.05.18г.

файл декл.

22

Панайот Тодоров Павайотов

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

08.06.18г.

файл декл.

ОТДЕЛ ФСМДТОКХД

 

23

Кънчо Станев Минчев

Началник отдел

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

06.06.18г.


файл декл.

24

Станка Димитрова Лазарова

ст. счетоводител

чл.35, ал.1, т.1

 чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

06.06.18г.


файл декл.

25

Марийка Недева Гачева

ст. счетоводител

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

06.06.18г.


файл декл.

26

Кремена Михайлова Антонова

счетоводител

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

06.06.18г.


файл декл.

27

Яница Иванова Петрова

счетоводител

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

06.06.18г.


файл декл.

28

Йорданка Недева Цонева

Касиер-счетоводител

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

06.06.18г.


файл декл.

29

Кремена Великова Ангелова

Началник сектор

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

16.04.18г.

22.05.18г.

файл декл.

30

Наталия Димитрова Дрожжова

специалист

чл.35, ал.1, т.1

 чл.35, ал.1, т.2

17.04.18г.

30.05.18г.

файл декл.

31

Марийка Атанасова Стоянова

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

17.04.18г.

22.05.18г.

файл декл.

32

Живка Недялкова Недялкова

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

17.04.2018г.

22.05.2018г.

файл декл.

33

Александра Динкова Златева

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

18.04.18г.

06.06.18г.

файл декл.

34

Иринка Пейчева Христова

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

18.04.18г.

06.06.18г.

файл декл.

35

Мая Ивайлова Добрева

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

06.06.18г.

файл декл.

36

Гьонюл Мустафа Салимова

Специалист ИМ

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

20.04.18г.

06.06.18г.

файл декл.

37

Краси Иванова Славова

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

06.06.18г.

файл декл.

ОТДЕЛ УТОС

 

38

Галина Христова Димитрова

Началник сектор

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

21.05.18г.

файл декл.

39

Ивелина Георгиева Василева

главен експерт

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

18.04.18г.

06.06.18г.

файл декл.

40

Ваня Костова Георгиева

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

16.04.18г.

22.05.18г.

файл декл.

41

Лидия Валентинова Колева

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

16.04.18г.

22.05.18г.

файл декл.

42

Димитрина Димитрова Щерева

експерт

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

06.06.18г.

файл декл.

43

Радка Донкова Бончева

специалист

чл.35, ал.1, т.1

 чл.35, ал.1, т.2

16.04.18г.

06.06.18г.

файл декл.

44

Севдалина Стоянова Урумова

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

16.04.18г.

06.06.18г.

файл декл.

45

Мирослава Любенова Стоянова

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

17.04.18г.

21.05.18г.

файл декл.

ОТДЕЛ ЕЧОИ

 

46

Нели Атанасова Павлова

Началник сектор

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

16.04.18г.

07.06.18г.

файл декл.

47

Милена Иванова Георгиева

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

16.04.18г.

07.06.18г.

файл декл.

48

Николай Стоянов Корназов

гл. експерт-еколог

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

07.06.18г.

файл декл.

49

Ангел Стоилов Йорданов

инспектор

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

16.04.18г.

07.06.18г.

файл декл.

50

Наталия Драганова Георгиева

специалист

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

07.06.18г.

файл декл.

ДИРЕКТОРИ

 

51

Иван Пенев Сутев

Директор Музей на мозайките

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

20.04.18г.

07.06.18г.

файл декл.

52

Снежана Димитрова Дянкова

Директор ДЦПЛУ

чл.35, ал.1, т.1

 чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

25.05.18г.

файл декл.

53

Лиляна Стефанова Георгиева

Директор ДГ Здравец

чл.35, ал.1, т.1

чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

07.06.18г.

файл декл.

54

Радостина Манолова Георгиева

Директор ДГ Незабравка, филиал Детелина

чл.35, ал.1, т.1

 чл.35, ал.1, т.2

23.04.18г.

07.06.18г.

файл декл.