Регистрация на кучета

Срок: 3 дни

Цена: 10 лв.

След регистрация се заплаща ежегодна такса в размер на  5,00 лв./ година.

Необходими документи: 

Заявление за регистрация на куче