Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинската собственост

Срок: 3 дни

Цена: 7 лв.

Необходими документи:

Заявление за справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинската собственост